Poziomy nauczania języka koreańskiego

Odsłony: 3719

PROGRAM:

Poziom A0/I – Semestr I, dla osób rozpoczynających naukę od podstaw

Gramatyka:

 • nauka koreańskiego alfabetu Hangeul한글
 • składnia języka koreańskiego한글 구조
 • fonetyka 발음
 • tworzenie pytań i przeczeń, końcówki czasownikowe ㅂ니다/습니다-mnida, -seumnida oraz partykuły은/는 i 이가
 • wybrane zaimki wskazujące 이,그,저,어느
 • przymiotniki형용사

Słownictwo:

 • podstawowe czasowniki i rzeczowniki (układanie samodzielnych zdań oraz nauka czytania)기본동사 및 명사
 • liczby수사
 • Czas (określenie czasu)시간
 • podstawowe zwroty z życia codziennego일상 회화
 • zwroty grzecznościowe인사말
 • wybrane kraje/ narodowości/ języki여러나라,민족,언어
 • rodzina , miejsca, zawody가족,장소, 직업
 • praca z wykorzystaniem słownika단어결합

Poziom A0/II – semestr II, dla osób mających za sobą pierwsze kroki (po pierwszym semestrze) nauki języka koreańskiego. Uczeń potrafi się przedstawić i powiedzieć kilka zdań na temat samopoczucia oraz czynności, które będzie wykonywał w danym dniu.

Gramatyka:

 • drugi temat czasownika ~요/ 예요/이에요 oraz czasowniki nieregularne
 • spójki czasownikowe –고, ~니까, ~면, ~지만
 • czas przeszły과거시칭
 • fonetyka발음
 • niektóre klasyfikatory기타

Słownictwo:

 • kierunki świata지도 보기
 • słownictwo związane z ubiorem, miastem의류관련단어들
 • pogoda날씨
 • kolory색깔

Poziom A1/I – semestr III , dla osób mających za sobą 2 semestry nauki języka koreańskiego, potrafiące płynnie czytać znaki hangeul oraz potrafiące zrozumieć krótką konwersację oraz samodzielnie napisać krótki dialog sytuacyjny. Od tego semestru uczniowie będą pisali dzienny pamiętnik. Ponadto będą na lekcji oglądali krótkie filmiki o kulturze Korei w języku koreańskim.

Gramatyka:

 • kategoria honoryfikatywności존댓말 분류
 • niektóre klasyfikatory기타
 • przymiotniki i czasowniki – forma przydawkowa형용사 및 동사

Słownictwo:

 • na poczcie, w domu, na lotnisku우체국, 집, 공항에서
 • słownictwo związane z podróżami여행시회화
 • zwierzęta, owoce, warzywa동물, 과일, 남새

Poziom A1/II – semestr IV, dla osób mających za sobą 3 semestry nauki języka koreańskiego, potrafiące płynnie czytać znaki hangeul oraz potrafiące zrozumieć dłuższą konwersację oraz samodzielnie napisać dialog sytuacyjny. Zajęcia są prowadzone w dużej mierze w języku koreańskim. Omówienie gramatyki jest w języku polskim oraz angielskim.

Gramatyka:

 • cząstki 못 ~다
 • nowe przymiotniki i czasowniki 여러 가지 형용사와 동사
 • omówienie wszystkich czasów 시간에 대해 말하기
 • konstrukcje gramatyczne: – lubić, – nie lubić, – chcieć 바람, 소망에 대한 문장 만들기

Słownictwo:

 • na policji, w banku, w bibliotece    파출소, 은행, 도서관에서 대화하는데 쓰는 단어
 • słownictwo związane z edukacją, pracą 학원과 회사에서 대화 용어

Poziom A2/I semestr V,  dla osób z solidnymi podstawami języka koreańskiego, po 4 semestrach. Osoby te swobodnie wypowiadają się na różne tematy. Potrafią prowadzić dyskusję z lektorem. Uczeń potrafi również przeczytać bajki i inne teksty w języku koreańskim. W tym semestrze uczniowie systematycznie przynoszą wypracowania napisane wyłącznie w języku koreańskim.

Gramatyka:

 • końcówki czasowników -l kkayo러 가요/으러 가요, -psida ㅂ 시다/ 읍시다
 • dodatkowe przymiotniki 형용사

Słownictwo:

 • związane z chorobą 질병
 • związane z prawem i ekonomią 법과 경제
 • związane z budową ciała 신체 구조

Poziom A2/II semestr VI,  dla osób z solidnymi podstawami języka koreańskiego, po 5 semestrach. Osoby te swobodnie wypowiadają się na różne tematy. Potrafią prowadzić dyskusję z lektorem. Uczeń potrafi również przeczytać płynnie bajki i inne teksty w języku koreańskim. W tym semestrze uczniowie systematycznie przynoszą wypracowania napisane wyłącznie w języku koreańskim.

Gramatyka:

 • końcówki czasowników -l kkayo, -psida  – powtórzenie
 • krótkie powtórzenie materiału od 1 do 5 semestru
 • dodatkowe przymiotniki

Słownictwo:

 • związane z transportem 교통 수단
 • związane z pracą – przygotowywanie CV oraz listu motywacyjnego 취직, 이력서
 • związane z muzyką oraz filmami 음악과 영화, 드라마

 

W razie pytań prosimy napisać na adres: matsuri.edu@gmail.com .

Facebook