kursy KLPT/TOPIK (PAŃSTWOWY EGZAMIN Z JĘZYKA KOREAŃSKIEGO)

CERTYFIKATY Z JĘZYKA KOREAŃSKIEGO

    Posiadanie certyfikatów w dzisiejszych czasach jest bardzo istotne. Niekiedy sama znajomość języka jest niewystarczająca, gdy ubiegamy się o określone stanowisko pracy, czy też miejsce na uczelni będąc poza granicami kraju. Okazuje się wtedy, że potrzebny jest nam dokument potwierdzający znajomość języka obcego. Wybór jednego z poniżej opisanych przez zespół MATSURI egzaminów, daje uczącym się  nie tylko świadectwo znajomości języka, ale także satysfakcję oraz motywację do kontynuowania podnoszenia posiadanych kwalifikacji. Dzięki poniżej opisanym instytucjom można zweryfikować poziom znajomości języka koreańskiego oraz otworzyć drzwi do kariery zawodowej.

topik

TEST OF PROFICIENCY IN KOREAN

 

Czym jest TOPIK?

TOPIK (Hangul: 한국교육과정평가원 Hanja: 韓國敎育課程評價院) wydaje się być najbardziej rozpoznawanym certyfikatem w Korei. Aby studiować na koreańskim uniwersytecie potrzebny jest certyfikat przynajmniej na poziomie 4. Egzamin jest przeznaczony dla osób, dla których język koreański nie jest język ojczystym. Certyfikat jest przeprowadzany i wydawany przez Koreański Instytut Edukacji Korea Institute of Curriculum and Evaluation (Hangul: 한국교육과정평가원 Hanja: 韓國敎育課程評價院).

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • Jak często można zdawać: 3 razy do roku (luty, kwiecień, wrzesień) – luty: tylko dla Korei, wrzesień: tylko dla Singapuru
 • Opłata egzaminacyjna: 80 dolarów (w Singapore Korean School SKS)
 • Poziomy: poziomy podstawowy, średnio-zaawansowany, zaawansowany oraz B-TOPIK – język biznesowy
 • Czas trwania egzaminu: 180 minut (90 minut: gramatyka/pisanie, 90 minut: rozumienie ze słuchu/czytanie ze zrozumieniem)
 • PUKTY: 400 możliwych punktów, 100 punktów za każdy dział
 • Strona oficjalna: http://www.topik.or.kr (Testy z poprzednich lat są zawarte na stronie internetowej)
 • Więcej informacji: za każdy test wielokrotnego wyboru można zdobyć 3 lub 4 punkty, za wypracowanie 30 punktów.

1. TOPIK podstawowy (poziom 1/2)

2. TOPIK średnio-zaawansowany (poziom 3/4)

3. TOPIK zaawansowany (poziom 5/6)

System oceniania jest bardziej niezawodny. Aby otrzymać certyfikat poświadczający o zaliczeniu egzaminu, należy uzyskać więcej niż 50 punktów z 4 działów oraz nie mniej niż 40 punktów ze wszystkich działów.

– Brak możliwości zmiany odpowiedzi (wypełnia się czarnym markerem)

klpt

KOREAN LANGUAGE PROFICIENCY TEST

Czym jest KLPT?

KLPT jest egzaminem sprawdzającym znajomość i poziom języka koreańskiego dla obcokrajowców, organizowanym przez Towarzystwo Języka Koreańskiego. Egzamin ten pozwala ocenić aktualny poziom zaawansowania w języku koreańskim. Dzięki niemu można określić czy osoba podchodząca do egzaminu poradzi sobie w życiu codziennym, w komunikacji podczas pracy, czy nawet przy skomplikowanych czynnościach z wysokiej jakości wiedzą i edukacją w języku koreańskim. KLPT zapewnia wymagany przez koreańskie firmy czy rządowe placówki (znajdujące się w Korei i w innych państwach) standard kwalifikacji językowych. Ponadto, rozpowszechnia odpowiednią jakość języka koreańskiego, dzięki czemu osoby pragnące uczyć się tego języka poznają także kulturę koreańską poprzez ten test.

 • Certyfikaty są uwzględniane przez uniwersytety i firmy na całym świecie.
 • Obcokrajowcy zamierzający podjąć studia bądź pracę w Korei lub w koreańskich firmach powinni zdać KLPT co najmniej na poziomie 4.

Jest nieco łatwiejszym egzaminem niż TOPIK. Jest przydatny podczas poszukiwania pracy w Korei. Na uniwersytetach bardziej przydatny jest TOPIK jednakże KLPT również jest potwierdzeniem znajomości języka koreańskiego na określonym poziomie zaawansowania. Niektóre uczelnie oprócz certyfikatu przygotowują własny test sprawdzający znajomość języka koreańskiego. Mając zdany KLPT czy też TOPIK jest o wiele łatwiej zaliczyć taki egzamin.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • Jak często można zdawać: 4 razy do roku (4 niedziela w styczniu, kwiecień, lipiec, październik) – październik tylko dla Singapuru
 • Opłata egzaminacyjna: 125 dolarów (w NUS Extension NEX)
 • Poziomy: KLPT i B-KLPT (poziom podstawowy)
 • Czas trwania egzaminu: 110 minut (40 minut rozumienie ze słuchu, 70 minut pozostałe działy)
 • PUKTY: 100 pytań, 500 punktów

 

– W KLPT w odróżnieniu od TOPIK nie ma sekcji pisania wypracowania, co sprawia, że egzamin jest dużo łatwiejszy.

– Istnieje możliwość zmiany odpowiedzi (wypełnia się ołówkiem).

 

DODATKOWE INFORMACJE ZW. Z EGZAMINEM J. KOREAŃSKIEGO 

pdf

KLIKNIJ ABY POBRAĆ!

Więcej informacji:

 

 • POZIOM PODSTAWOWY

Poziom 1: (200- 245 p.)
Znajomość zwrotów i wyrażeń związanych z przedstawianiem się, kupowaniem produktów, zamawianiem posiłków oraz rozumienie i wyrażanie opinii na podobne zagadnienia. Zdolność do tworzenia prostych sformułowań przy wykorzystaniu podstawowego słownictwa składającego się z 800 znaków, a także znajomość prostej gramatyki wykorzystywanej w życiu codziennym.
Poziom 2: (250- 295 p.)
Znajomość zwrotów i wyrażeń, takich jak: rozmowy telefoniczne, pytanie o przysługę, czy wykorzystanie publicznych obiektów – poczta czy bank. Zdolność zastosowania słownictwa składającego się z 1500-2000 znaków w celu wyrażania opinii na różne tematy. Znajomość wykorzystania języka oficjalnego i nieoficjalnego w zależności od wymaganej sytuacji.

 

 • POZIOM ŚREDNI 

Poziom 3: (300- 345 p.)
Znajomość funkcji językowych potrzebnych do codziennego życia, poprzez wykorzystanie różnych obiektów publicznych i utrzymywanie relacji społecznych. Zdolność zrozumienia i wyrażania opinii na temat znanych i specyficznych tematów towarzyskich. Zdolność rozumienia i wyrażania podstawowych cech w potocznym piśmie koreańskim.
Poziom 4: (350- 395 p.)
Zdolność do wykonywania funkcji potrzebnych w publicznych obiektach, utrzymania relacji towarzyskich oraz podstawowych funkcji. Zdolność zrozumienia głównych wątków w telewizji czy w gazetach. Zdolność płynnego zrozumienia i wyrażania społecznych i abstrakcyjnych motywów. Zapewnia zdolność zrozumienia i wyrażania kontekstu społecznego i kulturowego, w oparciu o zrozumienie powszechnie używanych wyrażeń idiomatycznych w koreańskiej kulturze.

 

 • POZIOM ZAAWANSOWANY 

Poziom 5: (400- 445 p.)
Zdolność wyrażania funkcji językowych potrzebnych w badaniach i pracy w dziedzinach wiedzy do określonego stopnia. Możliwość korzystania z umiejętności językowych w obcych tematach, takich jak polityka, ekonomia, społeczeństwo i kultura. Ponadto zapewnia umiejętności potrzebne do posługiwania się językiem w kontekście oficjalnym i nieoficjalnym, a także w kontekście potocznym i literackim.
Poziom 6: (450- 500 p.)
Zdolność do płynnego i doskonałego wyrażania funkcji językowych potrzebnych w badaniach i pracy specjalistycznej na wysokim poziomie jakościowym. Możliwość korzystania z umiejętności językowych w obcych tematach, takich jak polityka, ekonomia, społeczeństwo i kultura. Kursant nie ma trudności z funkcjami językowymi czy wyrażeniami w stopniu niemal bliskim rdzennemu. Poziom ten pozwala na to, aby podjąć pracę jako tłumacz z języka koreańskiego.

PUNKTACJA: max. 500 p. / czas 110 min.

 • CZĘŚĆ I (max. 200 p. / czas 40 min. ) Zadania ze słuchu
 • CZĘŚĆ II (max. 300 p. / czas 70 min. ) Słownictwo (75 p.) / gramatyka (75 p.) / zrozumienie tekstu (75 p.) / konwersacja (75 p.)

Więcej informacji

 

Podział TOPIK KLPT
Organizacja odpowiadająca za egzamin Egzamin krajowy, organizowany przez Narodowy Instytut Edukacji   Międzynarodowej Krajowy egzamin certyfikacyjny
Cel ▸Za granicą zdają go Koreańczycy, których językiem   ojczystym nie jest koreański, oraz cudzoziemcy.▸Umożliwia korzystanie z pomiaru / oceny, wyniki są   wykorzystywane podczas rekrutacji na studia, na uniwersytecie, oraz w sytuacji   zatrudnienia. ▸ Określenie rzeczywistego poziomu umiejętności   komunikacyjnych i zdolności do używania koreańskiego w sytuacjach   praktycznych i uzyskania obiektywnej oceny.▸Przeznaczony dla kandydatów do pracy lub nauki,   podczas  interesów z wykorzystaniem   języka koreańskiego. Ocena zdolności językowych.▸Wskazuje na kierunek nauki i poprawnego rozumienia   kultury Korei.
Obiekt Dla osób, których językiem ojczystym nie jest koreański,   cudzoziemców. Cudzoziemcy i Koreańczycy za granicą.
Główne kategorie egzaminu Słownictwo / gramatyka, pisanie, słuchanie, czytanie powierzchnia,   razem à   4 części. Czytanie, słuchanie, słownictwo i gramatyka, razem à   3 części.
Ile razy w roku odbywa się egzamin Cztery razy w roku (2013) Trzy razy w roku (2013)
Klasyfikacja Trzy rodzaje poziomów (podstawowy / średni / wysoki), klasy 1-6 Trzy rodzaje poziomów (podstawowy / średni / wysoki ), klasy 1-5
Ważność otrzymanego certyfikatu 2 lata od dnia, kiedy otrzymano certyfikat 2 lata od egzaminu

 

 

Podstawowe informacje

 •   Aby studiować na uniwersytecie w Korei   Południowej, niezbędny jest certyfikat TOPIK (poziom3)
 •   Kraje sąsiadujące, w których można go zdawać: Niemcy, Białoruś,   Ukraina, Czechy. Testy z każdego kraju mogą się od siebie różnić,   więc należy sprawdzić numer testów w ambasadzie każdego kraju, bądź też   Konsulacie Korei, Instytucie. Na   stronie oficjalnej egzaminu można sprawdzić rozkład egzaminu.
 •   Określenie metody nauki i przygotowania jest   bardzo trudne, ponieważ  każda osoba   reprezentuje  inny poziom – pomóc mogą   informacje ze strony głównej TOPIK, z których można   pobrać próbne testy.
 •   Test kosztuje w Korei około 40,000 won.
 •   Koszt egzaminu w poszczególnym kraju zależy od   poziomu cen.

 

Facebook