kursy KLPT/TOPIK (PAŃSTWOWY EGZAMIN Z JĘZYKA KOREAŃSKIEGO)

Views: 30351

topik

TEST OF PROFICIENCY IN KOREAN

Czym jest TOPIK?

TOPIK (Test biegłości w języku koreańskim), jest najpopularniejszym testem, który ma na celu sprawdzenie znajomości języka koreańskiego dla obcokrajowców. Do egzaminu można przystąpić w około 50 krajach, w tym w Polsce od 2016 roku. Egzamin TOPIK można zdać na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

TOPIK mierzy biegłość w czytaniu, pisaniu i rozumieniu ze słuchu w języku koreańskim. Istnieją trzy różne poziomy: początkujący, średniozaawansowany i zaawansowany, które są następnie podzielone na sześć stopni, po dwa na każdym poziomie w celu sprawdzenia biegłości językowej. Głównym celem egzaminu jest ocena umiejętności posługiwania się językiem koreańskim przez osoby, dla których koreański nie jest językiem ojczystym. TOPIK jest przeznaczony głównie dla obcokrajowców, którzy zamierzają studiować w Korei lub chcieliby pracować w koreańskich firmach. Każdy, kto uczy się koreańskiego może zapisać się na dowolny egzamin, niezależnie od wcześniejszych kwalifikacji i miejsca nauki. Test TOPIK jest ważny przez dwa lata od zdania.

Kiedy przeprowadzany jest test?

Test TOPIK przeprowadzany jest 6 razy w roku- tylko raz w Korei (w styczniu) i 5 razy w Korei i za granicą (w kwietniu, maju, lipcu i październiku i listopadzie). Od 2016 roku egzamin TOPIK jest przeprowadzany w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Egzamin kosztuje 150 zł. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, listopadowy egzamin w Krakowie nie odbył się w 2020 roku. Jednak istniała możliwość zapisania się na egzamin na Węgrzech i w Czechach.

Jak zapisać się na test?

 1. Utwórz konto TOPIK i potwierdź je e-mailem.
 2. Zaloguj się na swoje konto TOPIK.
 3. Wybierz miejsce testu i typ testu.
 4. Prześlij swoje zdjęcie do dowodu osobistego.
 5. Wprowadź i prześlij swoje dane osobowe.
 6. Przejrzyj i prześlij swoje dane osobowe.
 7. Zapłać za zgłoszenie TOPIK.
 8. Przejrzyj swoje dane osobowe i dane testowe.

Struktura testu TOPIK

TOPIK składa się z dwóch poziomów – TOPIK-I i TOPIK-II. TOPIK-I jest na poziomie początkującym i ma dwa poziomy podrzędne – 1 i 2, podczas gdy TOPIK-II obejmuje poziomy średniozaawansowany i zaawansowany, które zawierają 4 poziomy podrzędne – 3, 4, 5 i 6.

Poziomy 1 i 2 – poziom początkujący

Poziomy 3 i 4 – poziom średniozaawansowany

Poziomy 5 i 6 – poziom zaawansowany

TOPIK-I (poziom 1-2) ma tylko dwie sekcje – Czytanie i Słuchanie. TOPIK-II (poziom 3-6) składa się z 3 części – czytania, słuchania i pisania. Każda z sekcji jest oceniana na 100 punktów z możliwą sumą 200 punktów na poziomie poczatkującym i 300 punktów na poziomie średniozaawansowanym. Test obejmuje sekcje kompozycyjne, odsłuchowe i wielokrotnego wyboru. Test składa się z dwóch 90-minutowych sesji z 30-minutową przerwą pomiędzy nimi. Pierwsza sesja dotyczy słownictwa, gramatyki i pisania, a druga słuchania i czytania.

Tabela poziomów i punktacji TOPIK

EGZAMIN TOPIK POZIOMY I WYMAGANE PUNKTY

POZIOM WYMAGANE PUNKTY SUMA PUNKTÓW
TOPIK I 1 80 200
2 140
   TOPIK II 3 120 300
4 150
5 190
6 230

Opis każdego poziomu i wymaganych umiejętności

TOPIK Opis poziomów I wymaganych umiejętności

Poziomy Opis
1.  Korzystanie z podstawowych poleceń, takich jak powitanie, dokonywanie zakupów,   zamawianie, itp. Tworzenie prostych zdań.
2.  Dyskusja na znajome tematy, posługiwanie się słownictwem z zakresu 1500-2000 słów.     Rozróżnianie mowy nieformalnej i formalnej.
3.  Przeprowadzanie transakcji z ludźmi w przestrzeni publicznej i utrzymywanie relacji   społecznych. Zrozumienie prawidłowego użycia słów i mowy. Znajomość podstawowych   cech języka koreańskiego.
4. Zrozumienie artykułów prasowych, ogólnych problemów społecznych i abstrakcyjnych tematów z dokładnością i płynnością. Zrozumienie koreańskich treści społecznych i kulturowych w oparciu o podstawowe idiomy i zrozumienie reprezentatywnych aspektów kultury koreańskiej.
5. Wysoka płynność w posługiwaniu się językiem koreańskim w sferze profesjonalnych prac badawczych lub pracy. Zrozumienie i podjęcie się dyskusji na temat mniej znanych tematów z zakresu polityki, ekonomii i innych dziedzin. Stosowanie odpowiednich wyrażeń, rozróżnianie języka mówionego i pisanego, według kontekstu.
6. Absolutna płynność w posługiwaniu się językiem koreańskim w celach zawodowych. Zdolność rozumienia i wyrażania siebie bez problemu chociaż bez pełnej biegłości native speakera.

Jaka jest struktura egzaminu?

Poniższa tabela przedstawia strukturę egzaminu.

  Sekcja Pytania Czas( w minutach) Punkty Sesja
TOPIK – I  Poczatkujący (Poziom 1-2) Słuchanie 30 40 100 1.Sesja
Czytanie 40 60 100
TOPIK – II  Średniozaawansowany-zaawansowany (Poziom 3-6) Słuchanie 50 60 100 1.Sesja
Pisanie 4 50 100
Czytanie 50 70 100 2. Sesja

TOPIK-I to 100-minutowy test (40 minut na słuchanie i 60 minut na czytanie), który trwa jedną sesję. TOPIK – II to 3-godzinny egzamin, który składa się z dwóch sesji z krótką przerwą. Pierwszy referat sesyjny (110 minut) składa się z dwóch części: Słuchania i Pisania, a drugi referat sesyjny(70 minut) ma jedną sekcję – czytanie.

Część pisemna na poziomie średniozaawansowanym składa się z zaledwie 4 pytań. Są to 2 pytania szybkiej odpowiedzi, a następnie trzeba napisać 2 eseje. Pierwszy z nich to esej na temat życia codziennego (200-300 znaków), a drugi to esej opiniotwórczy, w którym należy napisać swoją opinię na dany temat (600-700 znaków).

Z jakich książek warto przygotować się do egzaminu?    

TOPIK I podręcznik z płytą CD

TOPIK II podręcznik z płytą CD

Oba podręczniki są absolutnie niezbędne, jeżeli chodzi o przygotowanie się do egzaminu TOPIK 

 

TOPIK II podręcznik do sekcji pisemnej.

Część pisemna jest ważną częścią egzaminu, więc upewnij się, że jesteś dobrze przygotowany do tego zadania.

 

Kompletny przewodnik do egzaminuBardzo przydatny przewodnik, który uporządkuje Twoją wiedzę językową przed egzaminem.Źródła – topic.go.kr

 

klpt

KOREAN LANGUAGE PROFICIENCY TEST

Czym jest KLPT?

KLPT jest egzaminem sprawdzającym znajomość i poziom języka koreańskiego dla obcokrajowców, organizowanym przez Towarzystwo Języka Koreańskiego. Egzamin ten pozwala ocenić aktualny poziom zaawansowania w języku koreańskim. Dzięki niemu można określić czy osoba podchodząca do egzaminu poradzi sobie w życiu codziennym, w komunikacji podczas pracy, czy nawet przy skomplikowanych czynnościach z wysokiej jakości wiedzą i edukacją w języku koreańskim. KLPT zapewnia wymagany przez koreańskie firmy czy rządowe placówki (znajdujące się w Korei i w innych państwach) standard kwalifikacji językowych. Ponadto, rozpowszechnia odpowiednią jakość języka koreańskiego, dzięki czemu osoby pragnące uczyć się tego języka poznają także kulturę koreańską poprzez ten test.

 • Certyfikaty są uwzględniane przez uniwersytety i firmy na całym świecie.
 • Obcokrajowcy zamierzający podjąć studia bądź pracę w Korei lub w koreańskich firmach powinni zdać KLPT co najmniej na poziomie 4.

Jest nieco łatwiejszym egzaminem niż TOPIK. Jest przydatny podczas poszukiwania pracy w Korei. Na uniwersytetach bardziej przydatny jest TOPIK jednakże KLPT również jest potwierdzeniem znajomości języka koreańskiego na określonym poziomie zaawansowania. Niektóre uczelnie oprócz certyfikatu przygotowują własny test sprawdzający znajomość języka koreańskiego. Mając zdany KLPT czy też TOPIK jest o wiele łatwiej zaliczyć taki egzamin.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • Jak często można zdawać: 4 razy do roku (4 niedziela w styczniu, kwiecień, lipiec, październik) – październik tylko dla Singapuru
 • Opłata egzaminacyjna: 125 dolarów (w NUS Extension NEX)
 • Poziomy: KLPT i B-KLPT (poziom podstawowy)
 • Czas trwania egzaminu: 110 minut (40 minut rozumienie ze słuchu, 70 minut pozostałe działy)
 • PUKTY: 100 pytań, 500 punktów

 

– W KLPT w odróżnieniu od TOPIK nie ma sekcji pisania wypracowania, co sprawia, że egzamin jest dużo łatwiejszy.

– Istnieje możliwość zmiany odpowiedzi (wypełnia się ołówkiem).

 

DODATKOWE INFORMACJE ZW. Z EGZAMINEM J. KOREAŃSKIEGO 

pdf

KLIKNIJ ABY POBRAĆ!

Więcej informacji:

 

 • POZIOM PODSTAWOWY

Poziom 1: (200- 245 p.)
Znajomość zwrotów i wyrażeń związanych z przedstawianiem się, kupowaniem produktów, zamawianiem posiłków oraz rozumienie i wyrażanie opinii na podobne zagadnienia. Zdolność do tworzenia prostych sformułowań przy wykorzystaniu podstawowego słownictwa składającego się z 800 znaków, a także znajomość prostej gramatyki wykorzystywanej w życiu codziennym.
Poziom 2: (250- 295 p.)
Znajomość zwrotów i wyrażeń, takich jak: rozmowy telefoniczne, pytanie o przysługę, czy wykorzystanie publicznych obiektów – poczta czy bank. Zdolność zastosowania słownictwa składającego się z 1500-2000 znaków w celu wyrażania opinii na różne tematy. Znajomość wykorzystania języka oficjalnego i nieoficjalnego w zależności od wymaganej sytuacji.

 

 • POZIOM ŚREDNI 

Poziom 3: (300- 345 p.)
Znajomość funkcji językowych potrzebnych do codziennego życia, poprzez wykorzystanie różnych obiektów publicznych i utrzymywanie relacji społecznych. Zdolność zrozumienia i wyrażania opinii na temat znanych i specyficznych tematów towarzyskich. Zdolność rozumienia i wyrażania podstawowych cech w potocznym piśmie koreańskim.
Poziom 4: (350- 395 p.)
Zdolność do wykonywania funkcji potrzebnych w publicznych obiektach, utrzymania relacji towarzyskich oraz podstawowych funkcji. Zdolność zrozumienia głównych wątków w telewizji czy w gazetach. Zdolność płynnego zrozumienia i wyrażania społecznych i abstrakcyjnych motywów. Zapewnia zdolność zrozumienia i wyrażania kontekstu społecznego i kulturowego, w oparciu o zrozumienie powszechnie używanych wyrażeń idiomatycznych w koreańskiej kulturze.

 

 • POZIOM ZAAWANSOWANY 

Poziom 5: (400- 445 p.)
Zdolność wyrażania funkcji językowych potrzebnych w badaniach i pracy w dziedzinach wiedzy do określonego stopnia. Możliwość korzystania z umiejętności językowych w obcych tematach, takich jak polityka, ekonomia, społeczeństwo i kultura. Ponadto zapewnia umiejętności potrzebne do posługiwania się językiem w kontekście oficjalnym i nieoficjalnym, a także w kontekście potocznym i literackim.
Poziom 6: (450- 500 p.)
Zdolność do płynnego i doskonałego wyrażania funkcji językowych potrzebnych w badaniach i pracy specjalistycznej na wysokim poziomie jakościowym. Możliwość korzystania z umiejętności językowych w obcych tematach, takich jak polityka, ekonomia, społeczeństwo i kultura. Kursant nie ma trudności z funkcjami językowymi czy wyrażeniami w stopniu niemal bliskim rdzennemu. Poziom ten pozwala na to, aby podjąć pracę jako tłumacz z języka koreańskiego.

PUNKTACJA: max. 500 p. / czas 110 min.

 • CZĘŚĆ I (max. 200 p. / czas 40 min. ) Zadania ze słuchu
 • CZĘŚĆ II (max. 300 p. / czas 70 min. ) Słownictwo (75 p.) / gramatyka (75 p.) / zrozumienie tekstu (75 p.) / konwersacja (75 p.)

Więcej informacji

 

  Sekcja Pytania Czas( w minutach) Punkty Sesja
TOPIK – I Poczatkujący (Poziom 1-2) Słuchanie 30 40 100  

1.Sesja

Czytanie 40 60 100
TOPIK – II Średniozaawansowany-zaawansowany (Poziom 3-6) Słuchanie 50 60 100  

1.Sesja

Pisanie 4 50 100
Czytanie 50 70 100 2. Sesja
Podział TOPIK KLPT
Organizacja odpowiadająca za egzamin Egzamin krajowy, organizowany przez Narodowy Instytut Edukacji   Międzynarodowej Krajowy egzamin certyfikacyjny
Cel ▸Za granicą zdają go Koreańczycy, których językiem   ojczystym nie jest koreański, oraz cudzoziemcy.▸Umożliwia korzystanie z pomiaru / oceny, wyniki są   wykorzystywane podczas rekrutacji na studia, na uniwersytecie, oraz w sytuacji   zatrudnienia. ▸ Określenie rzeczywistego poziomu umiejętności   komunikacyjnych i zdolności do używania koreańskiego w sytuacjach   praktycznych i uzyskania obiektywnej oceny.▸Przeznaczony dla kandydatów do pracy lub nauki,   podczas  interesów z wykorzystaniem   języka koreańskiego. Ocena zdolności językowych.▸Wskazuje na kierunek nauki i poprawnego rozumienia   kultury Korei.
Obiekt Dla osób, których językiem ojczystym nie jest koreański,   cudzoziemców. Cudzoziemcy i Koreańczycy za granicą.
Główne kategorie egzaminu Słownictwo / gramatyka, pisanie, słuchanie, czytanie powierzchnia,   razem à   4 części. Czytanie, słuchanie, słownictwo i gramatyka, razem à   3 części.
Ile razy w roku odbywa się egzamin Cztery razy w roku (2013) Trzy razy w roku (2013)
Klasyfikacja Trzy rodzaje poziomów (podstawowy / średni / wysoki), klasy 1-6 Trzy rodzaje poziomów (podstawowy / średni / wysoki ), klasy 1-5
Ważność otrzymanego certyfikatu 2 lata od dnia, kiedy otrzymano certyfikat 2 lata od egzaminu

 

 

Podstawowe informacje

 •   Aby studiować na uniwersytecie w Korei   Południowej, niezbędny jest certyfikat TOPIK (poziom3)
 •   Kraje sąsiadujące, w których można go zdawać: Niemcy, Białoruś,   Ukraina, Czechy. Testy z każdego kraju mogą się od siebie różnić,   więc należy sprawdzić numer testów w ambasadzie każdego kraju, bądź też   Konsulacie Korei, Instytucie. Na   stronie oficjalnej egzaminu można sprawdzić rozkład egzaminu.
 •   Określenie metody nauki i przygotowania jest   bardzo trudne, ponieważ  każda osoba   reprezentuje  inny poziom – pomóc mogą   informacje ze strony głównej TOPIK, z których można   pobrać próbne testy.
 •   Test kosztuje w Korei około 40,000 won.
 •   Koszt egzaminu w poszczególnym kraju zależy od   poziomu cen.

 

Facebook