kursy HSK (PAŃSTWOWY EGZAMIN Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO)

Views: 9756

KURS HSK  汉语水平考试
Oferujemy kursy, zarówno w grupach, jak i indywidualne, przygotowujące do oficjalnych egzaminów językowych – do egzaminu na certyfikat HSK (chin. Hanyu Shuiping Kaoshi , ang. The Chinese Proficiency Test). To państwowy standaryzowany egzamin przygotowany przez Centrum HSK Uniwersytetu Kultury i Języka. Egzamin można zdawać w Polsce, m.in. w Poznaniu.

 • Certyfikaty są uwzględniane przez uniwersytety i firmy na całym świecie.
 • HSK jest ważny bez żadnych ograniczeń w Chińskiej Republice Ludowej.
 • Obcokrajowcy zamierzający podjąć studia bądź pracę w Chinach powinni zdać HSK co najmniej na poziomie 4.

Ważne informacje:

 • Z egzaminu ustnego można uzyskać max. 100 punktów. Aby zdać egzamin ustny należy uzyskać powyżej 60 punktów.
 • Pisemnej części egzaminu na każdym poziomie towarzyszy część ustna.

 

Nowa formuła egzaminu od 2009 obejmuje 6 poziomów:

POZIOM PODSTAWOWY (max. punktów do zdobycia – 200 )

Poziom 1 – poziom najniższy, przeznaczony dla początkujących, po około jednym semestrze nauki. Znajomość języka powinna obejmować umiejętność pisania i czytania około 150 słów i 178 znaków oraz gramatykę z nimi związaną. Test trwa 40 minut, składa się z testu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego. Dodatkowo został wprowadzony egzamin ustny. Aby zdać ten poziom należy uzyskać powyżej 120 punktów.

Poziom 2 – przeznaczony dla początkujących znających około 300 słów i 349 znaków oraz potrafiących wykorzystywać język chiński do prostej rozmowy w życiu codziennym. Test trwa 55 minut. Składa się z testu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego. Dodatkowo został wprowadzony egzamin ustny. Aby zdać ten poziom należy uzyskać powyżej 120 punktów.

POZIOM ŚREDNI (max. punktów do zdobycia – 300 )

Poziom 3 – przeznaczony dla osób znających około 600 słów i 623 znaki. Test trwa 90 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem. Dodatkowo został wprowadzony egzamin ustny. Aby zdać ten poziom należy uzyskać powyżej 180 punktów.

Poziom 4 – dla osób znających około 1200 słów i 1071 znaków, którzy potrafią prowadzić rozmowę po chińsku na wiele tematów. Test trwa 105 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem. Dodatkowo został wprowadzony egzamin ustny. Aby zdać ten poziom należy uzyskać powyżej 180 punktów.

POZIOM ZAAWANSOWANY (max. punktów do zdobycia – 300 )

Poziom 5 – dla osób uczących się języka chińskiego ponad 2 lata, znających 2500 słów i 1709 znaków oraz potrafiących czytać gazety, czasopisma, oglądać filmy, wiadomości i prowadzić swobodną konwersację w języku chińskim. Test trwa 125 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem. Dodatkowo został wprowadzony egzamin ustny. Aby zdać ten poziom należy uzyskać powyżej 180 punktów.

Poziom 6 – poziom najwyższy (proficiency), przeznaczony dla osób uczących się języka chińskiego ponad 3 lata. Wymagana jest znajomość 5000 lub więcej słów i 2633 znaków oraz zrozumienie skomplikowanej treści w języku chińskim. Test trwa 140 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem. Dodatkowo został wprowadzony egzamin ustny. Aby zdać ten poziom należy uzyskać powyżej 180 punktów.

Opłaty egzaminacyjne HSK

 • HSK Poziom 1 – 50 zł
 • HSK Poziom 2 – 100 zł
 • HSK Poziom 3 – 150 zł
 • HSK Poziom 4 – 200 zł
 • HSK Poziom 5 – 250 zł
 • HSK Poziom 6 – 300 zł
 • HSK ustny poziom początkujący – 50 zł
 • HSK ustny poziom średniozaawansowany – 100 zł
 • HSK ustny poziom zaawansowany – 150 zł

 

HSK w Polsce:

Instytutu Konfucjusza w Krakowie

Instytut Konfucjusza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim

ŚCIĄGA

1 2 3 4 5

Facebook