Spotkanie Japończyków w Europejskim Centrum Solidarności

Views: 142

27 maja w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się spotkanie Japończyków, którzy przeżyli wybuch bomby atomowej w Hiroshimie i Nagasaki z gdańską młodzieżą. Przypłynęli oni do Polski na pokładzie Statku Pokoju – statku organizacji pozarządowej, która od 7 lat czynnie działa na rzecz rozpowszechnienia nauki o pokoju na świecie. Obrali oni kurs na Gdańsk, jako miejsce rozpoczęcia II Wojny Światowej.

Ośmioro ocalałych opowiadało ponad 300 dzieciom w wieku 9-11 lat o swoich przeżyciach. Pomimo tego, że tematyki bomby atomowej dotyka wiele publikacji, nie trafiają one do młodieży spoza Japonii, a młodzież w tak młodym wieku wybrano celowo – ocalali Japończycy w momencie wybuchu bomby atomowej byli ich rówiesnikami, musieli rozstać się z członkami rodziny na drodze ucieczki, obrażenia były inne dla każdej z jednostek i to właśnie oni mieli wystarczająco dużo siły, aby wydostać się z rujnowanego miasta. Nieznaczy to jednak, że ocalali nie cierpią na żadne komplikacje, gdyż są one powszechne – najczęściej jest to choroba nowotworowa. Goście wspominali również o problemie dyskryminacji z którym muszą się stykać. Nie otrzymują oni wsparcia ze względu na swój stan zdrowia, ale też bardzo często ich synowie lub córki cierpią na powikłania związane z napromieniowaniem rodziców podczas wybuchu. Zdarza się, że odchodzą z naszego świata dużo wcześniej niż rodzice właśnie na skutek szkodliwego działania broni atomowej na ludzkie ciała.

Była to już druga wizyta Statku Pokoju w Gdańsku. Nasze miasta od 2007 roku jest członkiem Prezydenckiego Programu Pokoju zainicjowanego przez burmistrzów miast Hiroszima i Nagasaki. Z biegiem lat liczba ocalałych spada, kolejne pokolenia nie będą miały możliwości spotkania się z ocalałymi Japończykami, dlatego jestem pewien, że było to bardzo wyjątkowe wydarzenie dla mieszkańców naszego miasta, ważne nie tylko historycznie, ale również kulturowo, ze względu na kraj pochodzenia naszych gości.

11638516_1112428302107288_1208094550_o

Facebook