Blog o Japonii, Chinach i Korei

Views: 1856

Informacje o Japonii

Japonia to egzotyczny i odległy kraj, od lat fascynujący Polaków odmiennością kulturową. Na przełomie XIX i XX wieku do Japonii zaczęli docierać polscy podróżnicy oraz badacze, wśród nich dwaj zesłańcy na Syberię, etnolog Bronisław Piłsudski oraz etnograf i pisarz Wacław Sieroszewski (Pałasz-Rutkowska, Romer 2009). Pierwszy, stał się jednym z najwybitniejszych znawców języka i kultury Ajnów. Drugi, pisał potem o Japonii we wspomnieniach i opowiadaniach. W obecnych czasach o wiele łatwiej jest dostrzec do informacji. Szkoła Matsuri pragnie zapewnić Państwu podstawowe informacje, przydatne wskazówki ułatwiające podróż po Japonii.

日本に行く前に知っておいたほうがいいことをご紹介致します。

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PODSTAWOWE INFORMACJE PRZYDATNE PRZED WYJAZDEM DO JAPONII:

Facebook