Poziomy nauczania języka japońskiego

Views: 8297

Nasza szkoła opiera swój podział na poziomy nauczania na założeniach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Oferujemy nauczanie języków na opisanych poniżej poziomach.

 

JAPOŃSKI -NIHONGO – 日本語

I. POZIOM POCZĄTKUJĄCY

 

Poziom A0 / I – początkujący – pierwsze kroki

Kurs idealny dla osób, które chcą zacząć przygodę z językiem japońskim od podstaw. Studenci zapoznają się z trzema rodzajami pisma, podstawami gramatyki i nauczą się prowadzić nieskomplikowane rozmowy na codzienne tematy. W tej grupie poznajemy pismo: hiragana i katakana. Konwersacje są w języku japońskim, zaś objaśnienia w języku polskim.

 

Poziom A0 / II – początkujący

Kurs idealny dla osób, które ukończyły naukę w grupie A0 poziom I. Studenci zapoznają się z trzema rodzajami pisma, podstawami gramatyki i nauczą się prowadzić nieskomplikowane rozmowy na codzienne tematy. W tej grupie poznajemy nowe pismo kanji. Student będzie potrafił pisać w hiraganie i katakanie oraz będzie rozpoznawał podstawowe znaki kanji (od 60 do 100 znaków). Objaśnienia są w języku polskim i japońskim.

II. POZIOM PODSTAWOWY

Poziom A1 – podstawowy

To grupa dla osób, które posiadają podstawową wiedzę o języku japońskim i chciałyby kontynuować naukę po ukończeniu kursu na poziomie A0 / II. W tej grupie studenci kontunuuą naukę pisma kanji oraz ćwiczyli płynne pisanie w piśmie katakana. Będzie kontynuowana nauka gramatyki wzbogaconą o ćwiczenia ze słuchu oraz czytanie. Na tym poziomie student powinien znać około 200 – 270 znaków kanji. Objaśnienia są w języku japońskim (trudniejsze formy gramatyczne będą tłumaczone w języku polskim, zaś przykłady będą podawane w języku japońskim). Poziom ten porównywalny jest z poziomem JLPT N5.

 

Poziom A2 – średni

To grupa dla osób, które biegle znają pismo hiragana i katakana oraz min. 300 znaków kanji i ukończyły kurs na poziomie A1. Osoby te potrafią wypowiadać się na tematy z życia codziennego, znają podstawy gramatyki i potrafią przeczytać nieskomplikowany tekst. Studenci będą rozwijać umiejętność płynnego wypowiadania się i poszerzać zakres słownictwa. Trudniejsze formy gramatyczne będą tłumaczone w języku polskim, zaś przykłady podawane w języku japońskim. Poziom ten porównywalny jest z poziomem JLPT N5 / N4.

 

III. POZIOM SAMODZIELNOŚCI

Poziom B1 / I – średniozaawansowany – wprowadzenie

Grupa dla osób, które swobodnie wypowiadają się na dowolne tematy, płynnie czytają i piszą. Znają biegle pismo hiragana i katakana oraz min. 350 znaków kanji. Są to osoby po kursie na poziomie A2. Objaśnienia są w języku japońskim, trudniejsze formy gramatyczne tłumaczone będą w języku polskim. Poziom ten porównywalny jest z poziomem JLPT N4 / N3.

Poziom B1 / II – średniozaawansowany (JLPT N3 / N2)

日本語の新聞や本を読んで、大体の内容を理解することができる。自然に近いスピードで会話をすることができる。日常生活で使われる漢字だけではなく、新聞や雑誌にも書かれている漢字を問題なく読むことができる。

Facebook